Rada Naukowa

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii  i nauk społecznych w zakresie  socjologii.

Terminy obrad Rady Naukowej w roku 2018

26.09, 24.10, 28.11, 19.12

Punkty do porządku obrad należy zgłaszać do drugiego wtorku miesiąca (w grudniu do pierwszego)

 

Profile photo of Józef Niżnik
Prof. dr hab. Józef Niżnik, prof. zw. IFiS PAN
Przewodniczący
Profile photo of Hanna Bojar
Dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN
Zastępca
Profile photo of Andrzej Gniazdowski
Dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN
Zastępca

Sekretariat
pok.109
e-mail: mgrabowska@ifispan.waw.pl
tel.: 22 65-72-844
fax: 22 826-78-23
wew. 844

Profile photo of Magdalena Grabowska
Mgr Magdalena Grabowska
mgrabowska@ifispan.waw.pl

SKŁAD RADY NAUKOWEJ IFIS PAN KADENCJI 2015 – 2018

1. Dr hab. Hanna BOJAR
socjologia
2. Prof. dr hab. Seweryn BLANDZI
filozofia poznania, historia filozofii, historia metafizyki i ontologii
3. Prof. dr hab. Małgorzata CZARNOCKA
epistemologia, filozofia nauki, metodologia nauki
4. Prof. dr hab. Stanisław CZERNIAK
antropologia filozoficzna, współczesna filozofia niemiecka
5. Prof. dr hab. Henryk DOMAŃSKI
metodologia badań społecznych, socjologia struktur społecznych
6. Prof. dr hab. Paweł DYBEL
filozofia XX w., psychoanaliza, teoria kultury, literaturoznawstwo
7. Prof. dr hab. Barbara ENGELKING
socjologia kultury, Holocaust
8. Dr hab. Danilo FACCA
historia filozofii nowożytnej, historia filozofii renesansowej
9. Dr hab. Michał FEDEROWICZ
socjologia
10. Dr hab. Dariusz GAWIN
socjologia
11. Prof. dr hab. Piotr GLIŃSKI
socjologia kultury, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne,
społeczne aspekty ochrony środowiska
12. Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI
filozofia
13. Dr hab. Maria GOŁĘBIEWSKA
filozofia kultury, filozofia poznania, filozofia języka
14. Dr hab. Krystyna JANICKA
ruchliwość społeczna, nierówności społeczne, społeczne problemy pracy,
struktura społeczna
15. Dr hab. Urszula JARECKA
socjologia kultury
16. Dr hab. Anna KUBIAK
socjologia kultury
17. Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA
socjologia teoretyczna, socjologia historyczna, socjologia kultury
18. Dr hab. Andrzej LEDER
filozofia współczesna, filozofia polityczna, filozofia kultury
19. Prof. dr hab. Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
socjologia, filozofia społeczna, prakseologia
20. Dr hab. Adam LIPSZYC
filozofia
21. Prof. dr hab. Bogdan MACH (ISP PAN)
nierówności społeczne, psychologiczne aspekty struktury społecznej, struktura
społeczna
22. Prof. dr hab. Jacek MALINOWSKI
filozofia, logika
23. Prof. dr hab. Barbara MARKIEWICZ (UW)
filozofia polityczna
24. Prof. dr hab. Jacek MIGASIŃSKI (UW)
historia filozofii nieanalitycznej
25. Dr hab. Zbigniew MIKOŁEJKO
filozofia religii, historia idei
26. Dr hab. Marcin MIŁKOWSKI
filozofia analityczna, filozofia nauki
27. Prof. dr hab. Józef NIŻNIK
filozofia nauki, filozofia społeczna, socjologia wiedzy,
komunikacja społeczna, zagadnienia integracji europejskiej
28. Prof. dr hab. Mikołaj OLSZEWSKI
historia filozofii
29. Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA
socjologia zdrowia i medycyny
30. Dr hab. Hanna PALSKA
socjologia kultury
31. Dr hab. Przemysław PARSZUTOWICZ
historia filozofii
32. Dr hab. Andrzej PIOTROWSKI (UŁ)
socjologia, socjologia kultury
33. Prof. dr hab. Robert PIŁAT (UKSW)
filozofia języka, filozofia umysłu, teoria poznania
34. Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD
socjologia instytucji, socjologia polityki i gospodarki
35. Prof. dr hab. Marian SKRZYPEK
historia filozofii Oświecenia
36. Prof. dr hab. Kazimierz SŁOMCZYŃSKI
socjologia struktur i metodologia badań społecznych
37. Dr hab. Paweł SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
38. Dr hab. Franciszek SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
39. Prof. dr hab. Włodzimierz WESOŁOWSKI
teoria socjologiczna, socjologia polityki i struktur społecznych
40. Dr hab. Cezary WOŹNIAK (UJ)
nauki filozoficzne, nauki o sztukach pięknych
41. Prof. dr hab. Ryszard WÓJCICKI
logika, teoria wiedzy
42. Prof. dr hab. Szymon WRÓBEL
filozofia społeczna
43. Dr hab. Dorota ZYGMUNTOWICZ
historia filozofii, filozofia starożytna, starożytna filozofia polityczna

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

44. Dr hab. Dorota HALL
45. Dr Zbigniew KARPIŃSKI (adiunkt)
46. Dr Anna MICHALSKA (adiunkt)
47. mgr Małgorzata Łukianow (przedstawiciel doktorantów)

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account