Wokół Heideggera

Zespół “Wokół Heideggera” z przykrością odwołuje spotkanie zaplanowane na 25 listopada (z powodu pandemii, etc. ). Najbliższe, w trybie hybrydowym/online, odbędzie się 16 grudnia. Gość: prof. Maria Kostyszak. Temat spotkania:

NIEOCZYWISTOŚĆ POJĘĆ FILOZOFICZNYCH: Was heisst Denken?

Link podamy przed spotkaniem i umieścimy na stronie IFIS PAN.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey