“U początków informacji biologicznej”: 13.12.2017, godz. 14.00-18.00

Ogólnopolskie sympozjum z cyklu
FILOZOFIA PRZYRODY – DZIŚ:
„U początków informacji biologicznej”
13 grudnia 2017 (środa), godz. 14:00-18:00, Pałac Staszica, sala 154

Zapraszamy!

Filozofia przyrody – sympozjum 2017

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account