IBM PREDICTIVE SOLUTIONS

Instytut posiada licencję na program PS IMAGO Academic wer. 3, w skład którego wchodzi m.in. IBM SPSS 23 Statistics.

Liczba stanowisk: nielimitowana

Program instalowany jest na życzenie pracownika na wskazanym komputerze służbowym lub prywatnym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt z Działem Informatycznym.

W PS IMAGO wer.3:

  • Prezentacja wizualna na mapach Polski (z podziałem na województwa, powiaty, stolice województw). Zawiera mapy Polski w podziale na województwa i powiaty dedykowane dla tego oprogramowania.
  • Kurs obsługi oprogramowania (samouczek) w tym: ponad 40 lekcji multimedialnych.
  • Formatowanie wyników w raportach w tym: m.in.  dodatkowe szablony tabel.
  • Procedury niestandardowej wizualizacji w tym m.in. : nakładany wykres słupkowy, wielowymiarowy wykres rozrzutu.
  • Procedury do zarządzania danymi i wynikami w tym m.in.: kodowanie dychotomiczne, słownikowy opis danych, kolorowanie tabel.

Co_to_jest_PS_Imago?

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account