Zespół Studiów Europejskich

Prof. dr hab. Józef Niżnik – Kierownik
Dr hab. prof. IFiS PAN Katarzyna Andrejuk
Dr Joanna Fomina
Dr Natalya Ryabinska  
Dr Andriy Korniychuk

Skład Zespołu zostanie rozszerzony w ciągu najbliższego roku akademickiego o wybranych studentów Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN.

Zespół Studiów Europejskich jest międzynarodową grupą młodych badaczy. Prace badawcze prowadzone w Zespole dotyczą Europy jako specyficznej jednostki cywilizacyjnej, dokonujących się w Europie przemian demokracji, procesu integracji europejskiej oraz jej międzynarodowego kontekstu. Ze szczególną uwagą bada się wpływ integracji europejskiej na przemiany społeczne, kulturowe i polityczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Problematyka ta znajduje wyraz w powstających w zespole rozprawach doktorskich oraz pracach badawczych realizowanych przy współpracy międzynarodowej. W latach 2004 – 2009 Zespół reprezentował IFiS PAN w programie CONNEX (Connecting Excellence on European Governance) uruchomionym w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. CONNEX prowadził działalność jako Network of Excellence, a pełny tytuł podjętych badań brzmiał : „Efficient and democratic governance in a multi-level Europe”. Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Mannheim, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung.

PROF. JÓZEF NIŻNIK – Born on March 13, 1943 in Łańcut, Poland. In 1961-1966 studied philosophy and sociology at the University of Warsaw. Since 1973 employed  in the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences. In 1971 Ph.D. in philosophy. In 1980 habilitation on the basis of the thesis: “Object of knowledge in social sciences” . In 1992 receives state title of professor. In 1976/1977 and 1984/1985 visiting professor in the State University of New York at Stony Brook. Co-founder and professor of the international Graduate School for Social Research at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Most of his research work has been devoted to the science policy, theory of knowledge and the border-line of philosophy and sociology, e.g. to the philosophy of social sciences and sociology of knowledge. Since 1987 collaborates with the Club of Rome and gets involved in international relations problems, global problems and the problems of integration of Europe. Member of the Committee for the Future Studies, “Poland 2000 Plus”,  at the Board of the Polish Academy of Sciences. Over 100 publications in Polish and English in philosophy, methodology of social sciences, sociology of knowledge and since 1989 in global problems, international relations and the problems of European integration.

KATARZYNA ANDREJUK is Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology. Her professional interests include multiculturalism, migrations, European Union and Europeanisation. She holds MA degrees in law and sociology and an LLM degree in European law. She obtained her PhD degree in 2012 from the University of Warsaw. Her dissertation explored educational migrations from Poland to the United Kingdom after Polish accession to the European Union.

JOANNA FOMINA was born in Kamenets Podolski, in 1979. She holds Ph.D. in sociology from the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Master’s degree in English from Jagiellonian University, Krakow and Master’s degree in British Studies from Humboldt University, Berlin. She worked for Amnesty International, London and Civil Service International, Bonn. Her academic interests include European integration and enlargement, immigration and immigrant integration, multiculturalist policies and gender equality.

NATALYA RYABINSKA, holds PhD in sociology granted by the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences . Earlier graduated in sociology in Sociology Department at Kharkiv State University. In 2000 she got her MA in Sociology from Manchester University (realizing MA programme in the Moscow School of Social and Economic Sciences). Her PhD research was on “Media Framing and Citizens’ Engagement in Public Life: Comparative Analysis of Ukrainian and Polish Press” and her main interests include media and democracy, methodology of text analysis in Sociology.

ANDRIY KORNIYCHUK was a doctoral student at the Graduate School of Social Research of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. Under the supervision of prof. Jóżef Niżnik he defended his doctoral thesis entitled “Democratic legitimacy beyond nation-state. The case of the EU”. Andriy obtained his MA in European Public Affairs (EPA)at Maastricht University and MA in Society and Politics at Lancaster University/Centre for Social Sciences. Andriy is an alumnus of Think Tank Young Professional Development Program, PZU Science and Society, Young Leaders for Europe fellowships. In his professional career he had collaborated with Center for International Relations, Amnesty Int. Poland, International Organization for Migration, Helsinki Foundation for Human Rights and Institute of Public Affairs.

Artykuły dyskusyjne ZSE

Artykuły dyskusyjne ZSE to seria, w której prezentujemy prace członków Zespołu Studiów Europejskich IFiS PAN. Upubliczniając w ten sposób swoje prace autorzy mają nadzieję na wywołanie debaty naukowej i zapoznanie się z opiniami innych badaczy. Spis treści zakładki Artykuły dyskusyjne ZSE zawiera listę tekstów dostępnych w formie elektronicznej, poczynając od tekstu, który został tam zamieszczony jako ostatni. W przypadku, gdy zamieszczony tu tekst został następnie opublikowany w czasopiśmie naukowym lub jako rozdział książki, informuje o tym dołączona notka bibliograficzna. Obowiązują standardowe zasady cytowania tekstów z serii Artykuły dyskusyjne ZSE.

ESU Working Papers – Contents page

  • Józef Niżnik. 2019. How to make nationalisms in the EU member states a pro-European force? Text 
  • Katarzyna Andrejuk 2018. Entrepreneurial strategies as a response to discrimination. Experience of Ukrainian women in Poland from the intersectional perspective. Text 
  • Joanna Fomina 2017. Economic Migration Of Ukrainians To The European Union: A View From Poland, in Pikulicka-Wilczewska, Agnieszka & Greta Uehling (eds.) (2017) Migration and the Ukraine Crisis, I-International Relations: Bristol Text
  • Józef Niżnik 2016. Populism as a corrupted democracy Text
  • Józef Niżnik 2016. Transformation of the memory and symbolism of local space in the process of European integration Text
  • Katarzyna Andrejuk. 2015. Postawy wobec imigrantów  w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego. Polska na tle Europy. Text
  • Józef Niżnik. 2015. Euroscepticism and the concept of European interests. Text
  • Józef Niżnik. 2009. Theories of Integrations and the Future of the EU. Warsaw, November.Text
  • Joanna Fomina. 2009. „Imigration Policy Debates and their Significance for Multiculturalism in Britain. Working paper no 2/2009. Text
  • Joanna Fomina. 2009. „Multiculturalism as an Antidote to Nationalism: But What Kind of Multiculturalism to Choose?. Working paper no 3/2009. Text
  • Nelly Bekus. “Construction of the Nation in the Belarusian Political Discourses”. In Polish Sociological Review no1/2008. Text
  • Józef Niżnik. 2007. „The concept of democracy in the European integration discourse in the enlarged Union”.Text
  • Anna Gąsior-Niemiec. 2007. „Historia i pamięc na pograniczu”. Text
  • Florentina Constantin. 2007. „The EU’s policy making and the practice of multi-level governance”. Text
  • Krzysztof Iszkowski. 2006. „Richarda Coudenhove-Kalergiego: zapoznany wkład w integrację europejską”. Text
  • Joanna Fomina. 2006. „The Failure of British Multiculturalism: Lessons for Europe”. In Polish Sociological Review” no 4(156) 2006, pp. 409-424).
 • Monika Milewska. „Religious Aspects of the 20th Century Personality Cult”. (Paper presented at the British Association for the Study of Religions 50th Anniversary Conference: „The Study of Religions: Mapping The Field” at Harris Manchester College in Oxford, September 2004).Text
Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00–330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 105,
tel. 657–27–65, fax 826–78–23

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account