Seminarium jedzeniowe, 17 grudnia o godz. 14:30, sala 164, Pałac Staszica

Po przerwie, serdecznie zapraszamy na kolejne – i ostatnie w tym roku – seminarium jedzeniowe, które odbędzie się w czwartek,  17 grudnia, sala 164, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Seminarium organizowane jest przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Mgr Magdalena Zatorska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej wystąpi z prezentacją na podstawie badań w Lelowie (pow. częstochowski, woj. śląskie) pt.

„Ciulim, czulent, gęsie pipki. Jedzenie jako dziedzictwo, dziedzictwo jako towar”

Komentarz wygłosi:

dr Ewa Klekot

Magdalena Zatorska – doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, absolwentka etnologii i filozofii. Prowadzi badania na temat wpływu pielgrzymek chasydzkich na społeczności lokalne w Polsce i na Ukrainie. Zainteresowania naukowe: relacje chrześcijańsko-żydowskie, relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie, prawosławie, etyka w badaniach antropologicznych.

Ewa Klekot – Antropolożka sztuki, tłumaczka, absolwentka archeologii i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk o sztuce. Interesuje się zwłaszcza takimi elementami, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań takich jak: kolekcjonowanie przedmiotów, ich „niestandardowe” użytkowanie, oddawanie im czci, przywiązanie do nich, emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi i powody, dla których kontakt ten bywa tak bardzo ważny. Prowadziła badania nad kiczem i współczesną sztuką dewocyjną, sztuką ludową, a także społecznym konstruowaniem zabytków oraz muzeum jako przestrzenią praktyk społecznych.

Więcej informacji o naszym seminarium znaleźć można na stronie:

http://www.etnologia.uw.edu.pl/seminaria-jedzeniowe

oraz na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/116744411848489/?ref=bookmarks

Zapraszamy,

dr Renata Hryciuk (IEiAK UW)

dr Justyna Straczuk (IFIS PAN)

mgr Zofia Boni (SOAS University of London)

mgr Joanna Mroczkowska (Artes Liberales UW)

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account