Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Theoretical and methodological obstacles for the project of Radical Embodied Neuroscience

Serdecznie zapraszamy na styczniowe seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 19.01.2016 (wtorek) w godzinach 14:30–16:30 w Pałacu Staszica (sala 164). Przedmiotem dyskusji będzie wystąpienie Jakuba Matyji (IFiS PAN), Krzysztofa Dołęgi (Ruhr-Universität Bochum) i Przemysława Nowakowskiego (Ośrodek Badań Filozoficznych): “Theoretical and methodological obstacles for the project of Radical Embodied Neuroscience”. Niniejszy link prowadzi do tekstu wprowadzającego do dyskusji.

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account