Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Oscylacje mózgowe językiem myśli

Serdecznie zapraszamy na styczniowe posiedzenie seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 12.01.2016 (wtorek) w godzinach 14:30–16:30 w Pałacu Staszica (sala 164). Przedmiotem dyskusji będzie wystąpienie dr. hab. Adama Chuderskiego (Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński): “Oscylacje mózgowe językiem myśli”. Link prowadzi do tekstu do dyskusji.

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account