Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku Komisja Konkursowa powołana w celu wyboru kierownika Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF spośród pięciu kandydatów wskazała mgr. Michała Chlebickiego. Dyrektor IFiS PAN, prof. dr hab. Andrzej Rychard, zaakceptował kandydata wskazanego przez Komisję.

Krzysztof Koseła

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account