Rada Naukowa

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii  i nauk społecznych w zakresie  nauk socjologicznych.

Terminy obrad Rady Naukowej w roku 2021

27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 26.05, 30.06, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

Punkty do porządku obrad należy zgłaszać do drugiego wtorku miesiąca (w grudniu do pierwszego)

Prof. dr hab. Józef Niżnik, 
Przewodniczący
Dr hab. Dorota Hall prof. Instytutu
Zastępca
Dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. Instytutu
Zastępca

Sekretariat
pok.109
e-mail: mgrabowska@ifispan.edu.pl
tel.: 22 65-72-844
fax: 22 826-78-23
wew. 844

Mgr Magdalena Grabowska
mgrabowska@ifispan.waw.pl

SKŁAD RADY NAUKOWEJ IFIS PAN KADENCJI 2019-2022

1. Dr hab. Katarzyna ANDREJUK
socjologia, migracje, wielokulturowość, mniejszości narodowe i etniczna, Unia Europejska i procesy europeizacji
2. Dr hab. Ewa BIŃCZYK (UMK)
socjologia nauki, filozofia nauki
3. Prof. dr hab. Seweryn BLANDZI
filozofia poznania, historia filozofii, historia metafizyki i ontologii
4. Dr hab. Hanna BOJAR
socjologia
5. Dr hab. Jagna BRUDZIŃSKA
filozofia, fenomenologia, psychoanaliza
6. Dr hab. Marcin BUKAŁA
historia etyki gospodarczej, historia kultury średniowiecza
7. Prof. dr hab. Małgorzata CZARNOCKA
epistemologia, filozofia nauki, metodologia nauki
8. Prof. dr hab. Stanisław CZERNIAK
antropologia filozoficzna, współczesna filozofia niemiecka
9. Prof. dr hab. Paweł DYBEL
filozofia XX w., psychoanaliza, teoria kultury, literaturoznawstwo
10. Prof. dr hab. Barbara ENGELKING
socjologia kultury, Holocaust
11. Dr hab. Danilo FACCA
historia filozofii nowożytnej, historia filozofii renesansowej
12. Dr hab. Michał FEDEROWICZ
socjologia
13. Prof. dr hab. Tadeusz GADACZ
filozofia
14. Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI
filozofia
15. Dr hab. Maria GOŁĘBIEWSKA
filozofia kultury, filozofia poznania, filozofia języka
16. Dr hab. Dorota HALL
socjologia religii, socjologia płci i seksualności
17. Prof. dr hab. Elżbieta HAŁAS (UW)
socjologia
18. Dr hab. Krystyna JANICKA
ruchliwość społeczna, nierówności społeczne, społeczne problemy pracy,
struktura społeczna
19. Dr hab. Urszula JARECKA
socjologia kultury
20. Prof. dr hab. Wiesława KOZEK (UW)
socjologia
21. Dr hab. Anna KUBIAK
socjologia kultury
22. Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA
socjologia teoretyczna, socjologia historyczna, socjologia kultury
23. Dr hab. Andrzej LEDER
filozofia współczesna, filozofia polityczna, filozofia kultury
24. Prof. dr hab. Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
socjologia, filozofia społeczna, prakseologia
25. Prof. dr hab. Jacek MALINOWSKI
filozofia, logika
26. Prof. dr hab. Zbigniew MIKOŁEJKO
filozofia religii, historia idei
27. Dr hab. Marcin MIŁKOWSKI
filozofia analityczna, filozofia nauki
28. Prof. dr hab. Józef NIŻNIK
filozofia nauki, filozofia społeczna, socjologia wiedzy,
komunikacja społeczna, zagadnienia integracji europejskiej
29. Dr hab. Agnieszka NOGAL (UW)
filozofia polityki
30. Prof. dr hab. Mikołaj OLSZEWSKI
historia filozofii
31. Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA
socjologia zdrowia i medycyny
32. Dr hab. Przemysław PARSZUTOWICZ
historia filozofii
33. Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD
socjologia instytucji, socjologia polityki i gospodarki
34. Dr hab. Rafał SMOCZYŃSKI
socjologia ekonomiczna, socjologia religii, filozofia polityczna
35. Prof. dr hab. Marian SKRZYPEK
historia filozofii Oświecenia
36. Prof. dr hab. Kazimierz SŁOMCZYŃSKI
socjologia struktur i metodologia badań społecznych
37. Dr hab. Paweł SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
38. Dr hab. Franciszek SZTABIŃSKI
socjologia, metodologia badań socjologicznych
39. Dr hab. Andrzej WAŚKIEWICZ (UW)
socjologia
40. Prof. dr hab. Anna WIECZORKIEWICZ (UW)
socjologia
41. Prof. dr hab. Jerzy WILKIN (czł. rzecz. PAN)
42. Prof. dr hab. Jan HERTRICH-WOLEŃSKI (czł. koresp. PAN)
43. Prof. dr hab. Ryszard WÓJCICKI
logika, teoria wiedzy
44. Prof. dr hab. Szymon WRÓBEL
filozofia społeczna
45. Dr hab. Dorota ZYGMUNTOWICZ
historia filozofii, filozofia starożytna, starożytna filozofia polityczna

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

46. Dr hab. Marta OLCOŃ-KUBICKA
47. Dr Mikołaj RATAJCZAK (adiunkt)
48. Dr Ilona WYSMUŁEK (adiunkt)
49. mgr Barbara Barysz (przedstawiciel doktorantów)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey