Wydawnictwo IFiS PAN

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72, pok. 231,
tel. (22) 65-72-897.
e-mail: publish@ifispan.waw.pl
Księgarnia internetowa IFiS PAN

 

publish

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii publikuje książki i czasopisma z dziedziny filozofii, socjologii i prakseologii. Na łamach czasopism ukazują się studia, artykuły i komunikaty uczonych z całego kraju, a także, choć w mniejszym zakresie, teksty autorów obcych. Główne czasopisma filozoficzne o zasięgu ogólnokrajowym to „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, „Prakseologia”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” oraz „Mediaevalia Philosophica Polonorum” (teksty w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych).

Główne czasopisma socjologiczne o zasięgu nie tylko ogólnokrajowym to „Studia Socjologiczne”, „Ask. Research & Methods”. Wydawnictwo publikuje książki (głównie w języku polskim), których autorami są w większości uczeni z Instytutu Filozofii i Socjologii.

Wydawnictwo podejmuje się również edycji wybitnych prac z dziedziny filozofii i socjologii powstających poza Instytutem, w tym także przekładów. Publikujemy ponadto książki wspólnie z różnymi instytucjami naukowymi. Proponujemy naszym Czytelnikom serie wydawnicze z zakresu filozofii, w których ukazują się zarówno teksty współtworzące tradycję klasyczną: Klasyka Filozofii (patronat IFiS PAN i PAU), Renesans i Reformacja. Studia z Historii Filozofii i Idei, Studia z Filozofii Dziejów, Studia z Filozofii Teoretycznej, Wykłady i Odczyty, jak i takie, których aktualność wzbogaca debaty, w jakie angażuje się filozofia współczesna: Fenomenologia (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego), Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki. Z kolei serie: Studia z Socjologii Ilościowej, Oblicza Lokalności, Biblioteka Studiów Socjologicznych, Społeczeństwo Obywatelskie, analizując współczesne problemy, starają się przybliżyć czytelnikowi realia nowoczesnego społeczeństwa.

Zespoł Wydawnictwa IFiS PAN

Profile photo of Barbara Gruszka
Mgr Barbara Gruszka
Redaktor Naczelna
bgruszka@ifispan.waw.pl
pok. 229/231
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Profile photo of Marcin Fus
Mgr Elżbieta Morawska
Redaktor
emorawsk@ifispan.waw.pl
pok. 229/231
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Profile photo of Marcin Fus
Mgr Anna Piotrowska
anna.piotrowska@ifispan.waw.pl
pok. 229/231
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897

 

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account