Zbigniew Sawiński

Informacje

Imię i nazwisko

Zbigniew Sawiński

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

zsawins@ifispan.waw.pl

Pokój

116

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badań Struktury Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

stratyfikacja społeczna, nierówności w edukacji, badania porównawcze, metodologia badań sondażowych, udostępnianie i analiza wyników badań

Skrócony biogram

dr hab. Zbigniew Sawiński (ur. 1955) jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się przemianami struktury społecznej w różnych krajach, w tym mechanizmami tworzenia się nierówności edukacyjnych. Jest autorem książki Dimensions of Social Stratification: A Comparative Analysis (1989; wspólnie z H. Domańskim), a także artykułów: The Prestige of Education (1986), Dissensus in Assessments of Occupational Prestige: the Case of Poland (1991; wraz z H. Domańskim), Postrzeganie roli szkół niepaństwowych w systemie nierówności edukacyjnych (1994), Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia (2008), Nierówności edukacyjne w teoriach struktury społecznej (2009), Pursuit of Validity in Comparing Education Across Countries: Insights from Polish Experiences (2012), Social trust in education in European countries, 2002–2010 (2014), Inequality in access to education in Poland now and before the post-communist transformation (2015), Legitimacy and Trust in European Countries: Macro-structural Explanation of Changes, 2002-2012 (2015; wraz z K. M. Słomczyńskim oraz I. Tomescu-Dubrow).

Osobny obszar zainteresowań Zbigniewa Sawińskiego stanowi metodologia badań sondażowych, w tym metody gromadzenia danych dotyczących zawodu i wykształcenia. Jest autorem książek: Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych (1986), Fieldwork jest sztuką (2005; wspólnie z P. Sztabińskim i F. Sztabińskim), Sociological Tools Measuring Occupations: New Classification and Scales (2009; wspólnie z H. Domańskim i K. M. Słomczyńskim), Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych (2010), oraz artykułów, w których porusza bardziej szczegółowe zagadnienia: Validity of the EGP Class Schema in Poland (2012; wspólnie z H. Domańskim), The International Standard Classification of Education ISCED: the standard from Sevrès or Satan’s trick? (2012). Jest także autorem artykułów na temat metod gromadzenia i analizy danych, w tym między innymi: Sondaże telefoniczne (1996), Badania trackingowe (2006), Ocena rozmiarów nierówności (2012), czy Badanie społecznego konsensusu metodą porównań między jednostkami (2012; wraz z Z. Karpińskim).

W latach 1986-89 kierował Pracownią Metodologii Badań w Centrum Badania Opinii Społecznej, zaś w latach 1991-95 Zespołem Badań Społecznych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1987 roku nieprzerwanie uczestniczy w pracach zespołu realizującego projekt badań panelowych POLPAN. Po 1989 roku należał do osób, które aktywnie przyczyniły się do wejścia Polski do grona uczestników International Social Survey Programme (ISSP). Zapoczątkował, wraz z Bogdanem Cichomskim, cykliczne badanie Polski Generalny Sondaż Społeczny. Od 2002 roku pełni rolę krajowego eksperta w projektach: Programme for International Student Assessment PISA oraz European Social Survey. Od 1995 roku jest redaktorem czasopisma Ask: Research & Methods (był jednym z jego założycieli), od 2011 roku jest członkiem redakcji kwartalnika Edukacja.

Wykształcenie
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, 2010, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Rrozprawa: Zastosowanie tablic w badaniach zjawisk społecznych.
 • dr nauk humanistycznych, 1986, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski. Rozprawa: Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych.
 • mgr socjologii, 1979, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii. Praca: Koncepcja maksymalizacji współczynników korelacji.
Doświadczenie zawodowe

DYDAKTYKA

 • 2011-2014. Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia doktoranckie. Wykładowca przedmiotu: Podstawy Metodologii Badań Edukacyjnych;
 • 1995-1996. Central European University: wykłady i zajęcia ze statystyki oraz z analizy danych z wykorzystaniem komputerów;
 • 1977-1995. Uniwersytet Warszawski: wykłady, seminaria i ćwiczenia ze statystyki, socjologii edukacji, oraz z języków programowania.

BADANIA

 • od 1990: rozwijanie aplikacji komputerowych wspomagających przetwarzanie danych i analizę wyników badań (m.in. w projektach POLPAN, PISA i Europejski Sondaż Społeczny).
 • 1981-2010: projektowanie schematów badawczych, konsultacje i nadzór merytoryczny nad realizacją badań akademickich i marketingowych.
Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • 2011-obecnie: Wice-przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych
 • 2012-obecnie: Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
 • 2011-2014: Członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • 1993-1994: National Representative w Inter-university Consortium for Political and Social Research ICPSR (University of Michigan)
 • 1993: Dyrektor International Summer School on Social Justice (zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski)
 • 1992-1993: Członek Rady Naukowej Centrum Badania Opinii Społecznej.
Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

– 1995-obecnie: Ask: Research & Methods. Członek redakcji
– 2011-obecnie: Edukacja. Członek redakcji
– 2008-2012: Studia Socjologiczne. Członek komitetu redakcyjnego

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach


Ogólnopolskie Seminarium „POLPAN 1988-2013”, Warszawa, 17 marca 2015 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Education: global or country-specific? What contributes to the excellent results in Programme for International Student Assessment OECD PISA.

Ogólnopolskie seminarium “Gimnazja a nierówności społeczne – bilans piętnastolecia”, Warszawa, 15 grudnia 2014 r. (Organizator: Instytut Badań Edukacyjnych). Wystąpienie: Nierówności w gimnazjach w Polsce na tle krajów o jednolitych systemach edukacji.

ESA RN21 / EQMC Conference: Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research, GESIS, Mannheim, 24-25 października 2014 r. Wystąpienie: Two approaches to the comparison of education in developed and underdeveloped countries.

Ogólnopolska konferencja: Metodologiczne inspiracje 2014. Badania Ilościowe w Naukach Społecznych, Wyzwania i Problemy. Jabłonna, 24-26 września 2014 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienia: “Kontrowersje wokół harmonizacji ex-ante w badaniu PISA” oraz “Harmonizacja kodowania wykształcenia w krajach zróżnicowanych kulturowo”.

Międzynarodowa konferencja The Polish Panel Survey 1988-2013, Warszawa, 19-21 marca 2014 r. (Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologiczny PAN). Wystąpienia: Od koncepcji do realizacji (wspólne z K. M. Słomczyńskim), Education variables in the POLPAN study, Occupational classifications and occupational scales in the POLPAN study (wspólne z K. M. Słomczyńskim).

Międzynarodowa konferencja: EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY, RUNDA 6, Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany, Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Wystąpienie: Legitimacy and Trust in Democratic Institutions: Macro-structural Explanation of Changes in the Period 2002-2012 (wspólnie z K. M. Słomczyńskim oraz I. Tomescu-Dubrow).

International Workshop “Winners and Losers in the Elections of Eastern Europe”, Warszawa, 18-19 października 2013 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie: Candidate Data in Poland.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, 11-14 września 2013 r. Wystąpienie „Zastosowanie metody porównań między jednostkami w międzykrajowych badaniach nad legitymizacją”.

5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana (Słowenia), 15-19 lipca 2013 r. Wystąpienia: “International vs. national classifications of education: Advantages and limitations in explaining values and attitudes” oraz “The last occupation as a measure of social position” (wystąpienie wspólne z H. Domańskim)

International Workshop “Panel Survey Design”, Warszawa, 6-12 maja 2013 r. (Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Ohio State University). Wystąpienia: “Sampling: Sampling Frame, Target Populations, Sampling Procedures, Attrition”, “POLPAN-CONVERTER computer program: Exploring occupational careers and life histories”, “Mixed Mode Panel Surveys: The German National Educational Panel Study (NEPS)” oraz “Insights from the POLPAN: Perceived and fair earnings 1988-2010”.

Ogólnopolskie Seminarium „POLPAN 1988-2013”, Warszawa, 18 grudnia 2012 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Exploring occupational careers and life histories by CONVERTER.

Międzynarodowa konferencja: IMPROVING SKILLS. Evidence from secondary analysis of international surveys, Limassol (Cypr), 15-16 listopada 2012 r. (Organizator: European Commission, Joint Research Centre, Centre for Research on Lifelong Learning). Wystąpienie: Do school reforms decrease educational inequalities in Poland? A new look at the PISA data.

Ogólnopolska Konferencja: Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2008 i 2013. Jabłonna, 7-9 października 2012 r. (Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Problemy porównywalności POLPAN z innymi badaniami (wspólne z H. Domańskim).

Ogólnopolska Konferencja: Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych. Jabłonna, 26-28 września 2012 (Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk). Wystąpienie: Pomiar nierówności edukacyjnych przy zmianach rozkładów brzegowych: wnioski z symulacji komputerowych.

Międzynarodowa konferencja “Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland – National and European Dimension”, Berlin, sierpień 2011 r. Wystąpienia: “The Social Power of Education” oraz “Labor Status and Occupation: the Greatest Mysteries of the Social World”.

4th Conference of the European Survey Research Association, Lozanna, lipiec 2011 r. Referat pt. “Intra-cluster homogeneity in survey samples: a neglected tool”.

Posiedzenie Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, październik 2010 r. Wystąpienie pt. “Edukacja: artefakt statystyczny czy zjawisko społeczne?”

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków, wrzesień 2010 r. Wystąpienie pt. “Metoda dopasowania średnich: przekładanie intuicji na liczby”.

Krajowa konferencja: „Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce”, Warszawa, grudzień 2008 r. (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia”.

Międzynarodowa konferencja: “Sociological and Public Opinion Research in Central and Eastern Europe: Historical and Cross-National Research”, Warszawa, czerwiec 2008 r. (organizatorzy: Polska Akademia Nauk i Ohio State University). Wystąpienie pt. „Polish Panel Survey POLPAN, 1988-2008” (wspólnie z F. Sztabińskim).

4th ESSi Meeting, Warszawa, maj 2008 r. Wystąpienie pt. „Non-response: How do we cope with it?” (wspólnie z P. B. Sztabińskim i F. Sztabińskim).

1st ESS Field Directors’ Meeting, Mannheim, styczeń 2008 r. Wystąpienie: „ESS in Poland. Handling the interviewers” (wspólnie z F. Sztabińskim).

XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, wrzesień 2007 r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie nowej klasyfikacji i skal zawodów w praktyce badawczej – kodowanie ze wspomaganiem komputerowym”.

2nd Conference of the European Survey Research Association, Praga, czerwiec 2007 r.. Wystąpienie pt. „Data Editing and Data Quality: Value for Money or Art for Art’s Sake. The Polish Experience with the ESS”.

Krajowa konferencja: „Polska klasyfikacja i skale zawodów 2007: zastosowania w badaniach społecznych i marketingowych”, Warszawa, maj 2007 r. Wystąpienia: „Jak ludzie definiują swój własny zawód? Perspektywa semantyczna” oraz „Kodowanie i skalowanie zawodów ze wspomaganiem komputerowym”.

Spotkanie Narodowych Koordynatorów projektu Programme for International Student Assessment (OECD/PISA), Praga, 2003 r. Moderator sesji.

ESOMAR/ARF Worldwide Radio Conference. Ateny, czerwiec 2001 r. Wystąpienie pt. „Is there still a place for non-electronic measurement? Experience from the Polish radio market” (wspólnie z M. Kujawskim).

Ogólnopolskie seminarium: „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych”, Warszawa, marzec 2001 r. (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Wystąpienie pt. „Badanie audytorium radia metodą komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego”.

Ogólnopolskie seminarium: „Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych” (organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Warszawa, listopad 2000 r. Wystąpienie pt. „Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych”.

XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów, wrzesień 2000 r. Wystąpienie pt. „Wybrane problemy badań medialnych”.

IFiS PAN

Log In

Create an account