Sławomir Mazurek

Informacje

Imię i nazwisko

Sławomir Mazurek

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

E-mail

smazurek@ifispan.waw.pl

Pokój

118

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Skrócony biogram

DR HAB. SŁAWOMIR MAZUREK, PROF. IFIS PAN – jest specjalistą w zakresie filozofii rosyjskiej, autorem licznych publikacji poświęconych tzw. rosyjskiemu renesansowi religijnemu. Opublikował między innymi: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej, (Wrocław 1997); Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej (Warszawa, 2006); obecnie przygotowuje wydanie krytyczne dzieła Augusta Cieszkowskiego Ojcze nasz. Członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” i obecny Kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej.

IFiS PAN

Log In

Create an account