Marcin MiłkowskiInformacje

Imię i nazwisko

Marcin Miłkowski

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

mmilkows@ifispan.waw.pl

Strona www

marcinmilkowski.pl

Pokój

225

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia kognitywistyki, filozofia umysłu, filozofia psychologii

Skrócony biogram

Zajmuje się filozofią kognitywistyki (prowadzi ogólnopolskie seminarium w IFiS PAN na ten temat), w szczególności teorią wyjaśniania obliczeniowego (Explaining the Computational Mind), MIT Press, Cambridge, Mass. 2013), rolą reprezentacji w procesach poznawczych i mechanistycznym ujęciem wyjaśniania. Członek sieci koordynacyjnych VII Programu Ramowego (EuCogIII i SINTELNET). Z Robertem Poczobutem zredagował Przewodnik po filozofii umysłu (W.A.M., Kraków 2012); wraz z Konradem Talmontem-Kamińskim organizuje cykliczne warsztaty w Kazimierzu Dolnym poświęcone naturalizmowi w filozofii.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (od 2016)

ekspert Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (od 2016)

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego

członek rady naukowej „Avantu

Realizowane projekty badawcze

SONATA BIS 4: „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” (lata 2015-2020)

Stypendia naukowe

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014)

Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda IACAP im. Herberta Simona za wkład w rozwój podstaw neuronauk obliczeniowych (2016)
  • Nagroda NCN w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za książkę „Explaining the Computational Mind” (2014)
  • Nagroda Wydziału I PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę „Explaining the Computational Mind” (2014)
Inne

Więcej publikacji dostępnych na stronie: https://pan-pl.academia.edu/MarcinMi%C5%82kowski

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account