Mirosław Socała

Informacje

Imię i nazwisko

Mirosław Socała

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

mirso@sds.pl

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

Edycje krytyczne tekstów naukowych, traktaty: O duszy, Metafizyka, Etyka, Komentarze do Sentencji Piotra Lombarda w Akademii Krakowskiej w XV wieku. Krakowski Arystotelizm i konkordyzm.

Skrócony biogram

Ur. 1960 w Wadowicach.

1985-1991 Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.

1994-1998 Studia na Wydziale Filozofii KUL

2009-2013 – asytent  w Ośrodku Historii Kultury w Średniowieczu na Wydziale Filozofii KUL.

od 2016 adiunkt IFiSPAN  Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

Wykształcenie

1991- Ukończenie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. Praca absolutoryjna: Koncepcja sumienia w ujęciu O. Jacka Woronieckiego.

1998 – magisterium na wydziale Filozofii KUL  zakończone pracą magisterską: Quaestiones disputatae super secundum librum “De anima” Aristotelis Benedicti Hesse de Cracovia (editio critica, qu.1-7).

2011 – Doktorat Edycja krytyczna  Komentarza do Metafizyki Arystotelesa Jana ze Słupczy na podstawie rękopisu BJ 2099, f.128v-163v.

Wybrane publikacje:

Ioannes de Slupcza, Puncta super libros Metaphysicae Aristotelis (editio  critica). Wydał i wstępem opatrzył Mirosław Socała,  „Acta Mediaevalia”  XXIV (2012) s. 285 + XCVI.

M.S.  XV-wieczny Komentarz do Metafizyki Arystotelesa Jana ze Słupczy, w: Studia Salvatoriana Polonica, t. 7 (2013), s. 267-282.

M.S.,  40-lecie redakcji „Acta Mediaevalia”, ”Acta Medievalia” XXV (2014) s. 7-20.

Socała M., Bajor W., Kwestia „Utrum Primus ens, quod est Deus, movet ut agens et efficiens, sicut amatum et desideratum” anonimowego krakowskiego komentarza do ”Metafizyki” z roku 1423, „Acta Mediaevalia”, 25 (2014) s. 173-194.

Hasła do Encyklopedii katolickiej, T. 19 – Kazimierz Thullie,  Michał Tareew, Aleksander Ufniarski; T. 20 –  Stanisław Walczyński, Lublin, Wojciech z Brudzewa.

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

od 2013 – Sekretarz redakcji Acta Mediaevalia

Realizowane projekty badawcze

Edycja krytyczna  Komentarza do Metafizyki Arystotelesa Jana ze Słupczy na podstawie rękopisu BJ 2099, f.128v-163v. Rozprawa doktorska została przygotowana w ramach promotorskiego  projektu badawczego Nr 069/B/H03/2011/40 Narodowego Centrum Nauki  w Krakowie.   

Edycja  krytyczna części komentarza Pawła z Worczyna do Etyki Arystotelesa (BJ 720) w projekcie badawczym  pod kierownictwem prof. dr hab. Mikołaja Olszewskiego Corpus Philosophica Polonorum Nr 0019/FNiTP/H11/80/2011.

Od 01. 07. 2016 realizacja, pod kierownictwem prof. dr hab. Mikołaja Olszewskiego, projektu badawczego Nr 2015/19/B/HS1/03298 – Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

                                                                                    

Działalność dydaktyczna

Wykładowca metafizyki, teorii poznania, historii filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

Zainteresowania pozanaukowe

Teologia, kultura antyczna i średniowieczna,  sport, pilot wycieczek i pielgrzymek krajowych i zagranicznych

IFiS PAN

Log In

Create an account