Mateusz HoholInformacje

Imię i nazwisko

Mateusz Hohol

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

mhohol@ifispan.waw.pl

Strona www

http://www.hohol.pl

Pokój

225

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

kognitywistyka, psychologia poznawcza, neurofilozofia

Skrócony biogram

Prowadzi badania z zakresu nauk kognitywnych, dotyczące poznania matematycznego oraz funkcji wykonawczych, a także filozofii neuronauki. Laureat Nagrody Naukowej “Polityki” i Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Kierownik grantu “Mechanizmy poznania geometrycznego” (NCN Opus) i wykonawca  grantu “Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” (NCN Sonata Bis). Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym książek: “Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych” (2013) i “Umysł matematyczny” (2014) oraz współredaktor książek “The Concept of Explanation” (2016), “The Many Faces of Normativity” (2013), “W świecie powinności” (2013) i “Oblicza racjonalności”. Jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Realizowane projekty badawcze
 • Kierownik grantu NCN Opus “Mechanizmy poznania geometrycznego” (2016-2019)
 • Wykonawca grantu NCN Sonata Bis “Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” (2015-2020)
 • Wykonawca grantu FNP Mistrz “Law & Neuroscience” (2015-2016)
 • Wykonawca grantu NCN Maestro “Naturalizacja prawa” (2012-2013)
 • Wykonawca grantu Fundacji Johna Templetona “The Limits of Scientific Explanation” (2011-2014)
Stypendia naukowe
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

 

Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)
Dorobek organizatorski

Organizacja około trzydziestu sympozjów i konferencji naukowych, takich jak: „Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science” (2014), „The Normative Mind: Dimensions of Human Decision Making” (2013), „The Concept of Explanation in Science, Philosophy and Theology” (2013), „The Emergence of Normative Orders” (2013), „The Causal Universe” (2012), „The Many Faces of Normativity” (2012) oraz „The Emotional Brain: From the Humanities to Neuroscience and Back Again” (2011).

 

Działalność dydaktyczna

Prowadził kursy akademickie (wykłady) między innymi z: Wprowadzenia do kognitywistyki, Psychologii poznawczej, Poznania społecznego, Umysłu ucieleśnionego, Poznania matematycznego, Umysłu i nauk ewolucyjnych, Neuronauki i jaźni, Wstępu do filozofii, Filozofii umysłu, Logiki, Filozofii nauki, Lingwistyki kognitywnej.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Brał czynny udział w około czterdziestu konferencjach, sympozjach i seminariach, m.in:

 • 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Paphos, Cypr, 17–20.09.2015 (wystąpienie: Do professional mathematicians differ from controls in elementary numerical processing: insights from magnitude classification task).
 • European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone, Italy, 25-30.01.2015 (wystąpienie: Elementary numerical processing in professional mathematicians – insights from numerical distance and unit decade compatibility effects).
 • Educational Neuroscience of Mathematics, Eberhard Karls University of Tübingen, Tybinga, Niemcy 3-4.09.2014 (wystąpienie: Do professional mathematcians differ from controls in their number-space associations? Evidence from the SNARC effect).
 • V. Konferencja Filozofii Matematyki i Informatyki, UAM, 5-6.12.2014 (wystąpienie: O możliwościach i trudnościach ucieleśnionego poznania matematycznego)
 • II Konferencja NeuroMania, UMK, Toruń 31.05.2014 (wystąpienie: Naturalizacja moralności: perspektywy i granice).
 • VI Krakowska Konferencja Kognitywistyczna „Zmysły”, UJ, Kraków 5.04.2014 (wystąpienie: Myślenie to widzenie: studium metafory).
Dorobek popularyzatorski
 • Ponad trzydzieści artykułów popularnonaukowych, opublikowanych na łamach “Polityki”, “Tygodnika Powszechnego”, “Charakterów” oraz serwisu “GraniceNauki.pl”
 • Koordynator Copernicus College – pierwszego polskiego e-uniwersytetu
Inne

Informacje  o wszystkich publikacjach oraz drafty artykułów dostępne są na stronie www.hohol.pl

Information

Short Profile

Dr. Mateusz Hohol is an Adjunct Professor /Post-Doc at the Department of Logic and Cognitive Science at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. His current work is on cognitive science and experimental psychology of mathematics (numerical and geometric cognition), social cognition as well as neurophilosophy and methodology of cognitive science. He is the principal investigator of the The Mechanisms of Geometric Cognition research project (National Science Centre) and the  co-coordinator of the Cognitive Science in Search of Unity research project (National Science Centre). He has published widely on cognitive science, psychology and philosophy. Most recently, he is the editor of “The Concept of Explanation” (2016). Dr. Hohol is also a fellow of the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies in Cracow and a member of the Polish Society for Cognitive Science.

 

Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies
 • member of the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies
 • member of the Polish Society for Cognitive Science
Research projects
 • “Mechanisms of Geometric Cognition”, National Science Centre, Principal investigator (2016-2019)
 • “Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research”, National Science Centre, Co-coordinator (2015-2020)
 • “Law & Neuroscience”, Foundation for Polish Science, Co-investigator (2015-2016)
 • “The Naturalization of Law”, National Science Centre, Co-investigator (2012-2013)
 • “The Limits of Scientific Explanation”, John Templeton Foundation, Co-investigator (2011-2014)
Stipends
 • The  Scholarship  of  the  Minister  of  Science  and  Higher  Education  for Outstanding Young Scholars (2013-2016) 
 • PhD and Post-Doc fellowships funded by the John Templeton Foundation (2013-2014)
Awards and distinctions
 • Scientific Prize of „POLITYKA” weekly (2013)
Organizational activities

Organizer of following conferences: „Mechanistic Integration and Unification of Cognitive Science” (2016), „Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science” (2014), „The Normative Mind: Dimensions of Human Decision Making” (2013), „The Concept of Explanation in Science, Philosophy and Theology” (2013), „The Emergence of Normative Orders” (2013), „The Causal Universe” (2012), „The Many Faces of Normativity” (2012) oraz „The Emotional Brain: From the Humanities to Neuroscience and Back Again” (2011).

Teaching activity

Courses taught: Cognitive Psychology, Introduction to Cognitive Science, Social Cognition, Embodied mind, Mathematical Cognition, Mind and Evolutionary Sciences, Neuroscience and Self, Introduction to Philosophy, Philosophy of Mind, Introduction to Logic, Philosophy of Science, Cognitive Linguistics.

Presentations at conferences, symposia, seminars

Selected conferences and symposia:

 • 34. European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone, Italy, 24-29.01.2016 (title: Tempora stability and situational influences on finger counting procedures – insights form large-scale survey).
 • 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Paphos, Cypr, 17–20.09.2015 (title: Do professional mathematicians differ from controls in elementary numerical processing: insights from magnitude classification task).
 • 33. European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone, Italy, 25-30.01.2015 (title: Elementary numerical processing in professional mathematicians – insights from numerical distance and unit decade compatibility effects).
 • Educational Neuroscience of Mathematics, Eberhard Karls University of Tübingen, Germany, 3-4.09.2014 (title: Do professional mathematcians differ from controls in their number-space associations? Evidence from the SNARC effect).
Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account