Magdalena Bielińska

Informacje

Imię i nazwisko

Magdalena Bielińska

Stopnie i tytuły naukowe

mgr

E-mail

mbielinska@ifispan.edu.pl

Obszary zainteresowań naukowych

Magdalena Bielińska, socjolożka. W IFiS PAN od 2019 r. realizuje, w ramach Preludium NCN, projekt badawczy „Przemiany stylu życia polskiej klasy średniej – dwadzieścia lat później. Mechanizmy międzypokoleniowej transmisji stylu życia” oraz w ramach współpracy IFiS PAN z ICM UW przy projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” odpowiada za opracowywanie kolekcji socjologicznych danych jakościowych przewidzianych do archiwizacji.

 

 

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey