Krzysztof JasieckiInformacje

Imię i nazwisko

Krzysztof Jasiecki

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. zw. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

E-mail

kjasiecki@ifispan.waw.pl

Pokój

209

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badawczy Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji

Skrócony biogram

* formowanie się nowych „klas wyższych” w Polsce, zasoby i zachowania strategicznych aktorów przekształceń ustrojowych, zwłaszcza elit politycznych i gospodarczych (np.działalność grup nacisku, organizacje biznesu, lobbing),
* problematyka politycznej i ekonomicznej integracji Polski z Unią Europejską (wpływ integracji z UE na zmiany ustrojowe w Polsce, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw),
* socjologia transformacji posocjalistycznej w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej (specyfika procesu przekształceń systemowych; kontekst międzynarodowy)

Dorobek popularyzatorski

Capitalism the Polish Way – A New Variety of Market Economy ? “Aspen Review. Central Europe”, s. 72-75

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account