Grzegorz Bulczak

Informacje

Imię i nazwisko

Grzegorz Bulczak

Stopnie i tytuły naukowe

dr

E-mail

gbulczak@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Obszary zainteresowań naukowych

Mobilność społeczna, zdrowie, sieci społecznościowe, partycypacja, kapitał społeczny.

Wykształcenie

2009-2011 Doktorat (PhD in Social Sciences) – University of Southampton, Anglia. Obary badawcze: modelowania danych, analizy statystyczne, modelowania prognostyczne, segmentacja, modelowanie rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, sieci społeczne i edukacja. zarządzanie w edukacji.

2007-2008 Mgr Ekonomii (MSc Social Sciences) – University of Southampton, Anglia. Obszary studiowane: ekonometria, zarządzanie hr, zarządzanie w edukacji, zarządzanie zasobami ludzkimi. 2004-

2007 Licencjat – ekonomia stosowana (BSc Applied Economics) – University of Plymouth, Anglia Obszary studiowane: ekonometria, analiza matematyczna, matematyka finansowa i stosowana mikroekonomia, makroekonomia, teoria gier, gospodarka regionalna, badania stosowane w zakresie

Nagrody i wyróżnienia

ESRC Studentship, 1+3 PhD Scholarship, Doktoranckie stypendium naukowe, Anglia.

Stypendium Naukowe Prezydenta Gdyni.

The United States President’s Award for Outstanding Academic Achievement. USA

Information

Short Profile

My interests include:

Social mobility an health.

Participation and social capital.

Google Trends and real estate prices.

What factors determine an individual’s charitable behaviour?

Fear of crime and quality of life. An econometric investigation based on the 2004 BCS.

Social networks and attainment in education.

Estimating the effect of age diversity in friendship networks on individuals’ academic achievement.

Network closure and academic attainment.

Racial composition of communities and participation of adolescents.

Educational Background

2009-2011 PhD Economics- University of Southampton. Thesis: Social networks in education. 2007-

2008 MSc Economics- University of Southampton. Modules Included: International Trade, Trade, Policy and Development, Econometrics, Quantitative Methods, Quantitative Economics.

2005-2007 BSc (Hons) Applied Economics – University of Plymouth, UK Modules Included: Econometrics, Microeconomics, Macroeconomics, Games and Strategy, Regional Economics, Applied Research in Econo

Awards and distinctions

ESRC Studentship, 1+3 PhD Scholarship

The City of Gdynia Academic Scholarship Award

The United States President’s Award for Outstanding Academic Achievement

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey