Danuta Życzyńska-Ciołek

Informacje

Imię i nazwisko

Danuta Życzyńska-Ciołek

Stopnie i tytuły naukowe

mgr

Funkcja w IFiS PAN

specjalistka ds. badań i archiwizacji

E-mail

dzyczynska-ciolek@ifispan.waw.pl

Telefon

22 657-29-52

Pokój

237

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych

Obszary zainteresowań naukowych

archiwizacja danych społecznych, podejście biograficzne w socjologii, socjologia ubóstwa

Wykształcenie

2008 – mgr psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

1995 – mgr socjologii, Uniwersytet Warszawski

Realizowane projekty badawcze

Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN

grant NCN, 2017/25/N/HS6/01928

instytucja, w której realizowany jest projekt: IFiS PAN

okres realizacji projektu: 2018–2019

funkcja: kierownik projektu

 

Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN

kierownik projektu: dr hab. Hanna Palska, prof. nadzw

grant MNiSW w ramach NPRH, 0027/NPRH2/H11/81/2012

instytucja, w której realizowany jest projekt: IFiS PAN

okres realizacji projektu: 2012–2018

funkcja: wykonawca

 

Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988–2018

kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński

grant NCN, 2017/25/B/HS6/02697

instytucja, w której realizowany jest projekt: IFiS PAN

okres realizacji projektu: 2018–2021

funkcja: wykonawca

 

Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna

kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński

grant NCN, 2011/02/A/HS6/00238

instytucja, w której realizowany był projekt: IFiS PAN

okres realizacji projektu: 2012–2016

funkcja: wykonawca

 

 

 

 

Inne

Publikacje:

 

Oleksiyenko, Olena and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Structural Determinants of Workforce Participation after Retirement in Poland.” Journal of Population Ageing 11(1):83–103 (wersja online: 2017, doi.org/10.1007/s12062-017-9213-3).

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. „Poczucie deprywacji materialnej: rosnące aspiracje czy realny niedostatek?”. W: A. Kiersztyn, D. Życzyńska-Ciołek, K. M. Słomczyński (red.), Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 173–201.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. „Rozwinięcie programu badawczego w opowieściach badaczy”. W: W. Wesołowski, K. Janicka, K. M. Słomczyński (red.), Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: ewolucja paradygmatu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 247–269.

Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. „Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych”. Studia Socjologiczne 3(222): 229–254.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2015. Ubóstwo. Subiektywne postrzeganie sytuacji materialnej i wskaźniki obiektywne – zmiany w czasie [raport badawczy]. Warszawa: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [wersja online; wersja anglojęzyczna].

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2015. „Dane jakościowe w naukach społecznych – archiwizacja i ponowne wykorzystanie. Relacja z konferencji ‘Sociological Qualitative Data as Testimonies of Their Time and Documents of the Discipline’, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 5-6 grudnia 2013 r.”. Kultura i Społeczeństwo 59(3): 241–245.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2008. „Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, s. 146–163.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2008. „Pomoc psychologiczna, grupy wsparcia”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, s. 224–228.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2008. „Osoby z deficytami wzroku”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, s. 268–279.

 

Chruściak, Monika, Joanna Michalczuk, Kamil Sijko, Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2008. „Bariery aktywności zawodowej oraz czynniki sprzyjające podejmowaniu i utrzymywaniu pracy”. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, s. 126–140.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta, Katarzyna Boguszewska, Marta Wróbel-Rakowska. 2008. „Kryzys zdrowia psychicznego a studia”. W: Pełno(s)prawny Student II (materiały drugiej edycji konferencji Pełno(s)prawny Student). Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, s. 12–21.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 1999. “A study on the self-consciousness of rural communities near Lida in Belarus.” Ethnologia Polona 20: 71–76.

 

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 1996. „Naród, język i państwo w wypowiedziach mieszkańców wsi pod Lidą na Białorusi”. Etnografia Polska 1–2: 137–154.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 1996. „Pomieszany świat”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3/4: 203–205.

 

Współ-redakcja tomów zbiorowych:

 

Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Słomczyński (red.). 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Slomczynski, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow, with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.

 

IFiS PAN

Log In

Create an account