Konkurs na stanowisko pracownika naukowego ADIUNKTA w projekcie “From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków”

IFiS PAN

Log In

Create an account