Konkurs na stanowisko: pracownika naukowego ADIUNKTA

Dyrektor

 Instytutu Filozofii i Socjologii  Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza

konkurs na stanowisko: pracownika naukowego ADIUNKTA 

w projekcie Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN

Ilość osób i warunki zatrudnienia:

  • jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • umowa o pracę na czas nieokreślony.

Osoba zatrudniona na stanowisku naukowym będzie odpowiedzialna za koordynację merytoryczną i finansową projektu, a po jego zakończeniu za prace w zakresie socjologii badań jakościowych.

Szczegóły: Konkurs Adiunkt Archiwum Danych Jakościowych

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account