Konferencja naukowa PRZECIW SYSTEMOWI

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN oraz redakcja rocznika “The Interlocutor” mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej PRZECIW SYSTEMOWI. Konferencja odbędzie się 29 października i 12 listopada 2020, początek o godz. 11.00.

W konferencji będzie można uczestniczyć poprzez platformę ZOOM. Prześlemy link do osób, które zgłoszą mailowo chęć udziału w konferencji. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności dla każdego z dni konferencyjnych mailowo do 25 października na e-mail: publicrelations@ifispan.edu.pl.

PROGRAM

29 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

11:00 – 11:30
Marcin Król (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) – Na skraju otchłani
11:30 – 12:00
Sławomir Mazurek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – Późny okcydentyzm w diagnozach Aleksandra Zinowiewa
12:00 – 12:30
Joanna Rak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) – Why Slovenians Surrendered?
Slovenian Zombie Uprising against the System in Times of Crisis
12:30 – 13:00
Maciej Skrzypek (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) – Ochrona czy osłabienie systemu?
Stosowanie środków militant democracy w Polsce po 2015 r.
13:00 – 13:30
Kamila Rezmer-Płotka (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK) – Protesty społeczne przeciwko ograniczaniu praw wyborczych jako przejaw sprzeciwu wobec opancerzania się demokracji
13:30 – 14:00
Jakub Piotr Barszczewski (Instytut Socjologii UwB) – Globalne Południe jako źródło odnowy społecznej
emancypacji i przezwyciężenia kryzysu zachodnich struktur wiedzy
14:00 – 14:30
Mikołaj Ratajczak (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – „Chcemy wszystkiego!”
Autonomiczne ruchy społeczne we Włoszech lat 60. i 70. w kontekście polityki historycznego kompromisu
14:30 – 15:00
Andrzej Waśkiewicz (Instytut Socjologii UW) – Kryzys 2008 roku i nowa fala starych utopii

15.00 – Dyskusja

12 LISTOPADA (CZWARTEK)

11:00 – 11:30
Andrzej Szahaj (Instytut Filozofii UMK) – Aktualność Marcusego
11:30 – 12:00
Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – Deleuze: O tym, jak krytyka zmieniła się w afirmację
12:00 – 12:30
Barbara Barysz (Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN) – Kiedy człowiek staje się wilkiem.
Rewolucja w ujęciu Deleuze’a i Guattariego a rewolucja narodowosocjalistyczna
12:30 – 13:00
Adam Kubiak (Instytut Filozofii URz) – Opór i daremność dnia codziennego
13:00 – 13:30
Andrzej Gniazdowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – Przywilej wolności.
Krytyka demokracji progresywnej w myśli politycznej Aurela Kolnaia
13:30 – 14:00
Paweł Grad (Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN) – Autowiktymizacja i powrót mitu.
Girard i MacIntyre o irracjonalności debaty publicznej
14:00 – 14:30
Beata Szulęcka (Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN) – Diagnoza psychiatryczna
jako narzędzie biopolityczne
14:30 – 15:00
Anna Trzcińska (Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN) – Fenomen narodzin
jako nieopresyjny wymiar polityczności

15.00 – Dyskusja

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account