Dokumenty do pobrania dla pracowników

document-pdf-text-iconZARZĄDZENIE 14/2017 Dyrektora IFiS PAN

document-pdf-text-icon Instrukcja postępowania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w sytuacjach powstania konfliktu interesów

FORMULARZE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

word-iconUmowa o dzieło z prawami autorskimi pol.-ang.

word-iconUmowa o dzieło bez praw autorskich pol.-ang.

word-iconUmowa zlecenia pol.-ang.

word-iconRachunek pol.-ang.

word-iconEwidencja czasu pracy przy realizacji umowy zlecenia pol.-ang.

word-iconRODO pol.-ang.

ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW IFiS PAN

document-pdf-text-icon ZARZĄDZENIE 16/2018 Dyrektora IFiS PAN_Zasady premiowania pracowników w I półroczu 2018

RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-iconWytyczne dotyczące przetwarzania danych w IFiS PAN

document-pdf-text-iconZarządzenie Dyrektora IFiS PAN wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych

document-pdf-text-iconPolityka Bezpieczeństwa IFiS PAN

document-pdf-text-iconZał.1 Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

document-pdf-text-iconZał.2 Określenie środków organizacyjnych i technicznych

document-pdf-text-iconZał.3 Wzór wniosku o dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.5 Procedura oceny skutków dla ochrony danych

document-pdf-text-iconZał.6 Procedura notyfikacji naruszeń

document-pdf-text-iconZał.7 Procedura wyboru kontrahenta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

document-pdf-text-iconZał.8 Obieg danych osobowych w systemie tradycyjnym i ich zabezpieczenie

document-pdf-text-iconZał.9 Obszar przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.10 Wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

document-pdf-text-iconZał.11 Procedura oceny ryzyka

document-pdf-text-iconZał.12 Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony

Prezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

document-pdf-text-iconPrezentacja ze szkolenia RODO dla pracowników IFiS PAN

UMOWY, OŚWIADCZENIA, WNIOSKI – Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

document-pdf-text-iconZał.1-Tabela dofinansowania do wypoczynku

document-pdf-text-iconZał.2-Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

document-pdf-text-iconZał.3-Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

document-pdf-text-iconZał.4-Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

document-pdf-text-iconZał. 5-Wniosek o przyznanie pozyczki na cele mieszkaniowe

document-pdf-text-iconZał.6-Tabela określająca dofinansowanie do świąt

document-pdf-text-iconZał.7-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

document-pdf-text-iconRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

document-pdf-text-iconAneks do Regulaminu ZFŚS

word-iconWniosek_aktywność sportowa pracownika

word-iconWniosek_kultura pracownik

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey