Jak umysł konstruuje geometrię?

Dnia 18 stycznia 2016 podczas posiedzenia Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności dr Mateusz Hohol wygłosił referat “Jak umysł konstruuje geometrię?”.

Print Friendly

Log In

Create an account