Zakład Logiki i Kognitywistyki

 Dr hab. Marcin Miłkowski – Kierownik                                                                     Prof. dr hab. Jacek Malinowski
Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Dr Joanna Klimczyk
Dr Przemysław Nowakowski
Mgr Piotr Litwin

Zakład Logiki był jedną z pierwszych jednostek Instytutu Filozofii i Socjologii. Jego organizatorem, a w latach 1956–1961 kierownikiem był Kazimierz Ajdukiewicz. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku Zakład kierowany przez Ryszarda Wójcickiego prowadził teoriomodelowe badania operacji logicznej konsekwencji. W roku 1992 Zakład rozszerzył zakres badań i został przemianowany na Zakład Logiki, Języka i Działania. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana zakresu badań Zakładu. Konsekwencją była zmiana nazwy na Zakład Logiki i Kognitywistyki.

Badania z zakresu kognitywistyki podejmowane przez pracowników Zakładu skupiają się na analizach struktury teorii w naukach o poznaniu, ich metodologii oraz praktyce. Badane są w szczególności zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym systemów poznawczych. W ramach tych badań organizowane jest ogólnopolskie seminarium „Filozofia kognitywistyki”.

Ważną częścią Zakładu było od początku jego istnienia i pozostaje nadal „Studia Logica” – międzynarodowe czasopismo logiczne, jedno z najstarszych czasopism Polskiej Akademii Nauk, założone w 1953 roku przez Kazimierza Ajdukiewicza.  Dzięki wysiłkom Ryszarda Wójcickiego „Studia Logica” zdobyło sobie niekwestionowaną pozycję jednego z najbardziej liczących się międzynarodowych czasopism logicznych. Znajduje się w bazie Journal Citation Reports i innych bazach Thomson Reuters znanych w naszym kraju jako lista filadelfijska. Współwydawcą pisma jest Springer. Z pismem związane są trzy serie wydawnicze: Studia Logica Library: Trends in Logic, Outstanding Contributions i Logic in Asia. W „Studia Logica” publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki dotyczące systemów logicznych i wykorzystujące metody współczesnej logiki formalnej do rozwiązywania problemów z dziedziny nauk filozoficznych i społecznych. Od 2006 roku funkcję redaktora naczelnego pisma pełni Jacek Malinowski. Więcej o „Studia Logica” na stronie czasopisma   i na stronie wydawcy.

Obecnie w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki prowadzone są badania w dziedzinie logiki, teorii argumentacji i kognitywistyki. W szczególności:

 • Jacek Malinowski  – badania w dziedzinie logiki i pragmatyki logicznej. Redaktor naczelny „Studia Logica”
 • Szymon Wróbel – badania mieszczące się w zakresie szeroko pojętej kognitywistyki zmierzające do wyjaśniania zachowań społecznych człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą na Wydziale Artes Liberales UW, gdzie prowadzi zajęcia z kluczowych problemów filozofii współczesnej.
 • Marcin Miłkowski – filozofia kognitywistyki, wyjaśnianie w kognitywistyce i neuronaukach; kierownik zespołowego projektu NCN „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” (2015-2020)
 • Joanna Klimczyk – filozofia praktyczna, problematyka normatywności
 • Mira Marcinów – filozofia psychiatrii, kierowniczka Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN
 • Przemysław Nowakowski – ucieleśnione poznanie, interdyscyplinarność; postdok w projekcie „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”
 • Piotr Litwin – integracja multisensoryczna i percepcja wzrokowa, stypendium doktoranckie w projekcie „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”

Studenci SNS

 • Mgr Tomasz Herok (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Anna Nieszporek (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Jacek Olender (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Sylwester Ujazdowski (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Wiktor Lachowski (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Natalia Zakrzewska (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Wojciech Mamak (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski)

Byli pracownicy Zakładu: Kazimierz Ajdukiewicz, Katarzyna Budzyńska, Małgorzata Czarnocka, Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, Wojciech Gasparski, Paweł Gładziejewski, Andrzej Grzegorczyk, Jacek Hawranek, Mateusz Hohol, Elżbieta Kałuszyńska, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller, Marcin Mostowski Adam Nowaczyk, Robert Piłat, Tadeusz Skalski, Błażej Skrzypulec, Jerzy Słupecki, Roman Suszko, Michał Tempczyk, Marek Tokarz, Ryszard Wójcicki, Jan Zygmunt.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 231,
tel. 22 657 28 28, fax.: 22 826 78 23  

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey