Zakład Logiki i Kognitywistyki

Prof. dr hab. Jacek Malinowski – Kierownik
Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. IFiS PAN.
Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN
Dr Joanna Klimczyk
Dr Mira Marcinów
Dr Przemysław R. Nowakowski
Dr Barbara Konat
Dr Marcin Koszowy
Mgr Jakub Ryszard Matyja
Mgr Witold Wachowski
Lic. Tomasz Korbak

Zakład Logiki był jedną z pierwszych jednostek Instytutu Filozofii i Socjologii. Jego organizatorem, a w latach 1956–1961 kierownikiem był Kazimierz Ajdukiewicz. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku Zakład kierowany przez Ryszarda Wójcickiego prowadził teoriomodelowe badania operacji logicznej konsekwencji. W roku 1992 Zakład rozszerzył zakres badań i został przemianowany na Zakład Logiki, Języka i Działania. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana zakresu badań Zakładu. Konsekwencją była zmiana nazwy na Zakład Logiki i Kognitywistyki.

Badania z zakresu kognitywistyki podejmowane przez pracowników Zakładu skupiają się na analizach struktury teorii w naukach o poznaniu, ich metodologii oraz praktyce. Badane są w szczególności zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym systemów poznawczych. W ramach tych badań organizowane jest ogólnopolskie seminarium „Filozofia kognitywistyki”.

Ważną częścią Zakładu było od początku jego istnienia i pozostaje nadal „Studia Logica” – międzynarodowe czasopismo logiczne, jedno z najstarszych czasopism Polskiej Akademii Nauk, założone w 1953 roku przez Kazimierza Ajdukiewicza.  Dzięki wysiłkom Ryszarda Wójcickiego „Studia Logica” zdobyło sobie niekwestionowaną pozycję jednego z najbardziej liczących się międzynarodowych czasopism logicznych. Znajduje się w bazie Journal Citation Reports i innych bazach Thomson Reuters znanych w naszym kraju jako lista filadelfijska. Współwydawcą pisma jest Springer. Z pismem związane są trzy serie wydawnicze: Studia Logica Library: Trends in Logic, Outstanding Contributions i Logic in Asia. W „Studia Logica” publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki dotyczące systemów logicznych i wykorzystujące metody współczesnej logiki formalnej do rozwiązywania problemów z dziedziny nauk filozoficznych i społecznych. Od 2006 roku funkcję redaktora naczelnego pisma pełni Jacek Malinowski. Więcej o „Studia Logica” na stronie czasopisma   i na stronie wydawcy.

Obecnie w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki prowadzone są badania w dziedzinie logiki, teorii argumentacji i kognitywistyki. W szczególności:

Jacek Malinowski  – badania w dziedzinie logiki i pragmatyki logicznej. Redaktor naczelny „Studia Logica”

Szymon Wróbelbadania mieszczące się w zakresie szeroko pojętej kognitywistyki zmierzające do wyjaśniania zachowań społecznych człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą na Wydziale Artes Liberales UW, gdzie prowadzi zajęcia z kluczowych problemów filozofii współczesnej.

Katarzyna Budzyńska – cyfrowy etos, automatyczne wydobywanie etosu i argumentacji (ang. ethos and argument mining), gry dialogowe, teoria zakotwiczania inferencji; założycielka i przewodnicząca organizacji ArgDiaP, która koordynuje działalność Polskiej Szkoły Argumentacji; profesor nadzwyczajny w IFiS PAN oraz adiunkt na informatyce w University of Dundee w Szkocji; członek Centre for Argument Technology (ARG-tech).

Marcin Miłkowski – filozofia kognitywistyki, wyjaśnianie w kognitywistyce i neuronaukach; kierownik zespołowego projektu NCN „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” (2015-2020)

Joanna Klimczyk – filozofia praktyczna, problematyka normatywności

Mira Marcinów – filozofia psychiatrii, postdok w projekcie „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”

Błażej Skrzypulec – filozofia percepcji, zwłaszcza ontologia przedmiotów postrzeżeniowych; postdok w programie NCN FUGA

Marcin Koszowy – struktury komunikacyjne związane z etosem i argumentacją z autorytetu; współwykonawca (umowa o dzieło) w projekcie “EthAn: Analiza Etosu” w programie Harmonia7 NCN (kierownik: Katarzyna Budzyńska); członek Centre for Argument Technology (ARG-tech).

Jakub Ryszard Matyja – modele wyobraźni muzycznej w kognitywistyce muzyki, stypendium doktoranckie w projekcie „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”

Witold Wachowski – koncepcje poznania rozproszonego i krytyka indywidualizmu metodologicznego; grant NCN PRELUDIUM (opiekun naukowy: dr hab. Marcin Miłkowski)

Tomasz Korbak – formalne i obliczeniowe modele samoorganizacji w kognitywistyce; Diamentowy Grant (opiekun naukowy: dr hab. Marcin Miłkowski)

Studenci SNS

Mgr Andrzej Grzybowski (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
Mgr Tomasz Herok (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
Mgr Tomasz Kukołowicz (opiekun naukowy prof. Jacek Malinowski),
M.A. Elçin Marasli, doktorat 2017(opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
Mgr Anna Nieszporek (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
Mgr Jacek Olender (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
Mgr Sylwester Ujazdowski (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),

Byli pracownicy Zakładu: Kazimierz Ajdukiewicz, Małgorzata Czarnocka, Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, Wojciech Gasparski, Paweł Gładziejewski, Andrzej Grzegorczyk, Jacek Hawranek, Elżbieta Kałuszyńska, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller, Marcin Mostowski Adam Nowaczyk,  Robert Piłat, Tadeusz Skalski, Jerzy Słupecki, Roman Suszko, Michał Tempczyk, Marek Tokarz, Ryszard Wójcicki, Jan Zygmunt  

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 231, tel. 22 657 28 28, fax.: 22 826 78 23  

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account