Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof nadzw. – Kierownik
Dr hab. Marcin Bukała
Dr Andrzej Dumała
Dr Piotr Lichacz
Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski
Dr Włodzimierz Zega

Nasze badania koncentrują się, w części starożytnej, na greckiej etyce i refleksji politycznej, zwłaszcza Platona odczytywanego w złożonym kontekście historyczno-kulturowym, zaś w części średniowiecznej – na teologii, filozofii i etyce gospodarczej XIII i XIV wieku, w tym na użyteczności filozofii średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych, a także na filozofii polskiej i doktrynach nauczanych w ośrodkach uniwersyteckich Europy Centralnej w XIV i XV wieku.

Prace mają charakter inwentaryzacyjny, edytorski, translatorski i  komentatorski, a ich rezultat może być podstawą dla dalszych badań historyczno-filozoficznych intelektualnego dziedzictwa Europy.

Ponadto redagujemy czasopismo o zasięgu międzynarodowym „Studia Antyczne i Mediewistyczne” (Wyd. IFiS PAN oraz Wyd. Naukowe UMK) oraz serię „Studia z dziejów filozofii” (Wyd. IFiS PAN), jak też prowadzimy ogólnopolskie seminarium „Politeia Platona”.

 

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 113
00-330 Warszawa
tel. 657 27 09

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account