ESS

„Przeglądarka” wyników Europejskiego Sondażu Społecznego, edycje 1 – 7

link do przeglądarki →

„Przeglądarka” podstawowych wyników Europejskiego Sondażu Społecznego, edycje 1 – 7 w języku polskim dostępna jest pod adresem https://zkarpinski.shinyapps.io/ess-data-browser-pl//. Zawiera ona, przedstawione w formie graficznej, rozkłady procentowe pytań ESS z edycji 1 – 7 dla wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i nie wymaga specjalnego oprogramowania. Ponieważ przeglądarkę będziemy doskonalić, użytkowników prosimy o przesyłanie uwag pod adres: zbigniew.karpinski@startmail.com.

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account