Dyrekcja

Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Dyrektor IFiS PAN

Dr hab. Danilo Facca, prof. IFiS PAN
Dyrektor ds. filozofii
Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. IFiS PAN
Dyrektor ds. socjologii

Sekretariat


Mgr Agnieszka Miszewska

pok. 150
secretar@ifispan.waw.pl
tel. 22 826-71-81, 22 828-32-03, 22 65-72-882
fax- 22 826-99-48 wew. 882

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account