Dyrekcja

Profile photo of Andrzej Rychard
Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Dyrektor IFiS PAN
Profile photo of Danilo Facca

Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.
Dyrektor ds. filozofii
Profile photo of Paweł Sztabiński
Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. nadzw.
Dyrektor ds. socjologii

Sekretariat

Profile photo of Marcin Fus

Mgr Monika Grobelna-Skwiercz

Specjalista ds. rekrutacji
pok. 150
secretar@ifispan.waw.pl
tel. 22 826-71-81, 22 828-32-03, 22 65-72-882
fax- 22 826-99-48 wew. 882

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account