Dyrekcja

Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Dyrektor IFiS PAN

Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.
Dyrektor ds. filozofii
Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. nadzw.
Dyrektor ds. socjologii

Sekretariat


Mgr Monika Grobelna-Skwiercz

Specjalista ds. rekrutacji
pok. 150
secretar@ifispan.waw.pl
tel. 22 826-71-81, 22 828-32-03, 22 65-72-882
fax- 22 826-99-48 wew. 882

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account