Administracja

Sekretariat

Mgr Agnieszka Miszewska
secretar@ifispan.edu.pl
pok. 150
tel. 22 826-71-81, 22 828-32-03, 22 65-72-882

Dział Obsługi Badań Naukowych

Mgr Grażyna Drążyk
Kierownik
gdrazyk@ifispan.edu.pl
pok. 148
tel. 22 826-99-46, 22 65-72-726
Ewa Dworniak 
edwornia@ifispan.edu.pl
pok. 149
tel. 22 826-99-46, 22 65-72-721
Mgr Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Inspektor Ochrony Danych – główny specjalista
itrochim@ifispan.edu.pl
pok. 149
tel. 22 826-99-46, 22 65-72-721

Sekretariat Rady Naukowej radanaukowa@ifispan.waw.pl

Mgr Magdalena Grabowska
pok. 109, dawniej 110
mgrabowska@ifispan.edu.pl
Tel.: 22 65-72-844, Fax: 22 826-78-23
   

Wydawnictwo publish@ifispan.edu.pl

Mgr Barbara Gruszka
Kierownik
bgruszka@ifispan.edu.pl
pok. 234/235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Mgr Elżbieta Morawska
emorawsk@ifispan.edu.pl
pok. 234/235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Mgr Anna Piotrowska
anna.piotrowska@ifispan.edu.pl
pok. 234/235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897

Dział Spraw Administracyjnych

Dawidowicz Dorota
Kierownik
ddawidow@ifispan.edu.pl
pok. 113
tel. 22 65-72-862, 22 828-32-04,
Fax 22 826-78-23
Alicja Woźniak 
awozniak@ifispan.edu.pl
pok. 113
tel. 22 65-72-862, 22 828-32-04,
Fax 22 826-78-23

Dział Spraw Pracowniczych

Mgr Monika Grobelna-Skwiercz
Pełnomocnik Dyrektora IFiS PAN ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu
kadry@ifispan.edu.pl
pok. 115
tel. 22 826-78-23, 22 828-32-04, 22 65-72-763

Inspektor Ochrony Danych

Mgr Iwona Trochimczyk-Sawczuk
Inspektor Ochrony Danych
iod@ifispan.waw.pl
tel.22 6572721
Mgr Dorota Olejarka
BHP
d.olejarka@uw.edu.pl
pok. 115
tel. 22 826-78-23, 22 828-32-04, 22 65-72-763

Zamówienia Publiczne

Mgr Marcin Milewski
Specjalista ds. zamówień publicznych
marcin.milewski@ifispan.edu.pl
pok. 113
tel. 22 22 65-72-862

Dział Finansowo-Księgowy

Mgr Wioletta Matysiak
Główna Księgowa
pok. 156
wmatysiak@ifispan.edu.pl
tel.22 65-72-768, 22 826-76-42
Maria Kozak
Z-ca Głównego Księgowego
pok. 159
mkozak@ifispan.edu.pl
tel.22 65-72-715
Bożena Łysiak 
blysiak@ifispan.edu.pl
pok. 159
tel. 22 65-72-840
Mgr Justyna Wasieczko
jwasieczko@ifispan.waw.pl
pok. 157
tel. 22 65-72-840
Jolanta Kubiak
jkubiak@ifispan.edu.pl
pok. 157
tel. 22 65 72 715

Dział IT

Marek Kluk
Kierownik Działu IT
marek.kluk@ifispan.edu.pl
pok. 121
tel. +48 737 175 732
Łukasz Rabczuk
Administrator sieci komp.
lrabczuk@ifispan.edu.pl
pok. 121

Radca Prawny

Mecenas Bogusław Niemirka
pok. 108
boguslaw.niemirka1@gmail.com

Archiwum Zakładowe

Mgr Izabela Kwiatkowska
ikwiatkowska@ifispan.edu.pl
tel. 22 65-72-763

Public Relations

Mgr Natalia Skipietrow
publicrelations@ifispan.edu.pl
tel. 22 826 32 05
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey