Monthly Archives: Lipiec 2016

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania…

Czytaj dalej...

IFiS PAN

Log In

Create an account