Konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta w projekcie “Antropologia chorób rzadkich…”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko

doktorant-stypendysta

w projekcie

Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego

kierowanym przez dr Małgorzatę Rajtar
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,

w ramach konkursu „SONATA BIS 7”

Czas trwania projektu: 7 maja 2018 r. – 6 maja 2022 r.

Liczba stypendiów naukowych: 2

Szczegóły: ogł_konk_doktorant_stypendysta

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account